Blisko trzydziestoletnie
doświadczenie 
wykwalifikowana kadra, zadowolenie Klientów oraz automatyzacja
Dowiedz się więcej
sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
prowadzenie akt osobowych pracowników, – przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
ewidencja czasu pracy, – sporządzanie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia,
prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
sporządzanie sprawozdań do GUS.
przygotowywanie list płac pracowników (umowy o pracę) oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych,
sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz imiennych raportów dla osób ubezpieczonych,
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dokonanych wypłat (dawniej PIT-4),
sporządzanie informacji i zeznań rocznych PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R,
ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
prowadzenie ksiąg rachunkowych,
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
projektowanie, modyfikowanie i aktualizacje planów kont,
opracowywanie polityki rachunkowości,
ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
Spółka Doradców Podatkowych HAGAW Gawrychowska i Wspólnicy Sp. k.
ul. Żeglarska 4, 80-273 Gdańsk
KRS: 0000593075, NIP: 584-04-54-361, Regon: 190395270
Design by KMProjekt.pl
Logowanie