Blisko trzydziestoletnie
doświadczenie 
wykwalifikowana kadra, zadowolenie Klientów oraz automatyzacja
Dowiedz się więcej
Obsługa księgowA
prowadzenie ksiąg rachunkowych,
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
projektowanie, modyfikowanie i aktualizacje planów kont,
opracowywanie polityki rachunkowości,
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT (w tym prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb transakcji wewnątrzunijnych),
prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa podatkowego,
ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych lub od osób prawnych,
sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzędów (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE),
sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie deklaracji, zeznań rocznych, aktualizacja danych firmy, kontakt z urzędem, reprezentacja podczas kontroli podatkowych i skarbowych, postępowań podatkowych, czynności sprawdzających),
nadzór nad istniejącą komórką księgową,
odtwarzanie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych,
sporządzanie sprawozdań do GUS obejmujących dane wynikające z ksiąg.
WIRTUALNE BIURO
Jeśli zakładasz firmę i potrzebujesz adresu do jej rejestracji - oferujemy usługę Wirtualnego Biura.
Oznacza to, że zaoszczędzisz na wynajmie powierzchni biurowej, otrzymasz skan dokumentu, który zostanie dostarczony na adres Biura, odbierzesz u nas korespondencję kierowaną do Twojej firmy oraz zyskasz adres w rozwijającej się części Wrzeszcza.

Panel Klienta Biura Wirtualnego – dostępny dla Klientów korzystających z naszych usług księgowych - sprawi, że na bieżąco będziesz mógł administrować swoimi sprawami z miejsca, w którym aktualnie się znajdziesz – potrzebujesz do tego tylko dostępu do Internetu.

Skontaktuj się z nami
Spółka Doradców Podatkowych HAGAW Gawrychowska i Wspólnicy Sp. k.
ul. Żeglarska 4, 80-273 Gdańsk
KRS: 0000593075, NIP: 584-04-54-361, Regon: 190395270
Design by KMProjekt.pl
Logowanie