Blisko trzydziestoletnie
doświadczenie 
wykwalifikowana kadra, zadowolenie Klientów oraz automatyzacja
Dowiedz się więcej
Obsługa kadrowa
sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
prowadzenie akt osobowych pracowników, – przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
sporządzanie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia,
prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
sporządzanie sprawozdań do GUS.
Obsługa PŁACOWA
przygotowywanie list płac pracowników (umowy o pracę) oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych,
sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz imiennych raportów dla osób ubezpieczonych,
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dokonanych wypłat (dawniej PIT-4),
sporządzanie informacji i zeznań rocznych PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R,
ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
prowadzenie kart zasiłkowych, – ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania),
rozliczanie pracowników używających samochody prywatne do celów służbowych (tzw. kilometrówki),
pośredniczenie w uzyskiwaniu zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS.
WIRTUALNE BIURO
Jeśli zakładasz firmę i potrzebujesz adresu do jej rejestracji - oferujemy usługę Wirtualnego Biura.
Oznacza to, że zaoszczędzisz na wynajmie powierzchni biurowej, otrzymasz skan dokumentu, który zostanie dostarczony na adres Biura, odbierzesz u nas korespondencję kierowaną do Twojej firmy oraz zyskasz adres w rozwijającej się części Wrzeszcza.

Panel Klienta Biura Wirtualnego – dostępny dla Klientów korzystających z naszych usług księgowych - sprawi, że na bieżąco będziesz mógł administrować swoimi sprawami z miejsca, w którym aktualnie się znajdziesz – potrzebujesz do tego tylko dostępu do Internetu.

Skontaktuj się z nami
Spółka Doradców Podatkowych HAGAW Gawrychowska i Wspólnicy Sp. k.
ul. Żeglarska 4, 80-273 Gdańsk
KRS: 0000593075, NIP: 584-04-54-361, Regon: 190395270
Design by KMProjekt.pl
Logowanie